Fisklistan uppdaterad 2024-06-15

Förkortningar som används i fisklistan:
VF = vildfångat
F1 = avkommor från vildfångat
OB = Orange blotched (fläckiga varianter av Malawiciklider, honor)
MC = Marmalade cat (fläckiga varianter av Malawiciklider, hanar)
O-morph = Orange morph (orange/röda varianter av Malawiciklider, hanar)
SP. = Species (används vid obeskriven art)
CF. = Confere (används vid oidentiferad art, som liknar en beskriven art)

Fisklistan

01. Ciklider (Sydamerika)

Electric blue blåciklid 4-6cm

Dvärgciklid

Gäddciklider, VF, 12-13cm

Schackbrädesciklid 3cm, + svenskodlade 6-7cm! Riktigt fina!

f.d "Tapajos orange head", 5-8cm, svenskodlade!

2st 15cm, + många fina svenskodlade 5-7cm

Flaggciklid, 7-8cm, VF Peru och 12+cm

Boliviansk fjärilciklid 4-5cm

Svenskodlade, kanonkvalitet! "vanlig blå"

Svenskodlade, kanonkvalitet!

Svenskodlade, kanonkvalitet!

5-6cm Svart scalare

5-6cm

Svenskodlade, 10+cm!

6-7cm,

14cm

Trådfensacara 5-7cm (VF Peru)

Diademciklid, 10+cm, VF Peru

7-10cm, svenskodlade

Guldsömciklid 5-6cm

Blåciklid "vildform" (svenskodlade) 5-10cm

Dvärgciklid

Dvärgciklid (OBS: få kvar)

Dvärgciklid, VF! (Få kvar)

Dvärgciklid, svenskodlade! (OBS: få kvar)

Dvärgciklid

Dvärgciklid, svenskodlade, riktigt fina!

Dvärgciklid

Dvärgciklid (OBS: få kvar)

Dvärgciklid, XL! (OBS: få kvar)

Raritet! Svenskodlade, 7-10cm

4-5cm, svenskodlade, F1/röd tiger

Oscarciklid, avelsvariant 5-6cm

Oscarciklid avelsvariant, 6-7cm (Raritet)

Oscarciklid, avelsvariant 5-6cm och 30+cm

VF! 4-6cm, (OBS: få kvar)

Nyckelhålciklid 5-6cm och 8-9cm

Jordätare, 5-7cm

Jordätare "gold dust" 5-7cm

Tuppkamciklid 5-6cm

Svenskodlade, 5-7cm och 8-10cm, många fina i lager!

Hantelciklid gul, 10cm, (OBS: få kvar)

F1, 7-8cm

Prickig hantelciklid! 4-5cm

Red shoulder hantelciklid 6-7cm

5-6cm

3cm och 5-6cm

F1 / F2, ca 5-6cm och fåtal 8-10cm

F1, 5cm, många fina i lager! Ovanlig art!

Kurvciklid 4-5cmSvenskodlade, kanonkvalitet!

Långfenad fjärilciklid

Grön bågfenciklid

Äkta altum, 15-20cm höga! OBS: 6st, säljes som grupp.

Raritet! Begränsat antal, 6-8cm

Mixade varianter / vildformer, L / XL

4-5cm

5-6cm

Guldscalare

6-7cm

5-6cm

5-6cm, svenskodlade

4-5cm

VF, Peru Rio nany, 6-7cm

Raritet! 6-8cm

5-6cm, VF Peru!

Blandade varianter, tjeckienodlade, från 6-15cm

8-10m, svenskodlade

5-7cm och 15cm, tjeckodlade

15cm, tjeckienodlade

5-7cm, tjeckodlade

"Triangelciklid" 5-8cm

02. Ciklider (Centralamerika)

4-6cm

"Elfenbenciklid", 8-10cm

3-4cm

Gul zebraciklid 4-6cm (många honor i lager)

Zebraciklid

Vildform, riktigt bra blå färg, 3-6cm

5-7cm

5-6cm

Pärlciklid, ovanlig fångstplats, 5-6cm

4-5cm och 10cm

Nicaraguaciklid, 6-7cm

15-20cm, (OBS: få kvar)

Raritet! 5-6cm

(f.d ellioti) 5-6cm, svenskodlade, kanonkvalitet!

5-6cm, svenskodlade,

4-5cm

12-14cm

5-7cm

f.d "synspilum", 6-8cm och 20+cm

10-12cm och 20cm

03. Ciklider (Malawisjön)

Rovmalawi, 7-10cm

6-8cm, riktigt fina (OBS: få kvar)

5-6cm

7-9cm + 10-12cm, Svenskodlade, superröda!

5-7cm, knallgula hanar

(fd. Pseudotropheus) från 4 - 10cm

Raritet! 10-12cm (1 + 6, lekgrupp!)

5-7cm

4-5cm

5-6cm (F.d "afra")

Delfinciklid 5-6cm och 10cm

Rostciklid 5-7cm, grym färg!

4-5cm och 7-8cm

4-5cm, 6-7cm och 8-12cm

"Golden" små 4-7cm och XL 8-12cm

Raritet! Få i lager, 5-7cm

4-6cm och 8-10cm, kanonfärg!!

4-6cm och 10+cm

5-6cm och 10-12cm

Bright blue, F1, 5-6cm

Raritet! 10-12cm

6-8cm, många i lager!

4-6cm och 12-15+cm

Äntligen i butiken igen! 6-8cm

5-7cm och 8-10cm

7-8cm

5-6cm

Raritet! Orange/gul stjärtfena

6-8cm

Tjockläppad ciklid, 5-6cm (OBS: få kvar)

Aul. "benga" 5-6cm och 10+cm

Ovanlig art! (OBS: få kvar)

7-10cm

7-10cm, bra färg! (OBS: få kvar)

6-7cm och 10-12cm

7-10cm (OBS: få kvar)

6-10cm

5-6cm (OBS: få kvar)

6-9cm

5-7cm

5-6cm och 10-12cm

7-9cm

7-10cm, F1

Avelsvariant, många i lager, kanonfärg!

10cm+, kanonfärg!

8-10cm

7-9cm

6-10cm

5-7cm + 10-12cm, många i lager, kanonfärg!

10-12cm, raritet! (OBS: få kvar)

6-8cm

Riktigt röda, "röd rubin"! 7-10cm

6-9cm

6-8cm, F1

Rovmalawi, 7-8cm

Rovmalawi 5-6cm

(fd. Pseudotropheus) 5-6cm

(fd. Pseudotropheus) avelsvariant, 5-10cm

(f.d Pseudotropheus pindani) 5-6cm och 10+cm

7-10cm, kanonfina!

10-12cm, utfärgade

7-9cm Raritet! (OBS: få kvar)

4-5cm F1

Raritet! XL, OBS: endast 1+2

Raritet! F1, 5-7cm

8-12cm

8-10cm

10-12cm

Standardhanar + OB honor, 7-9cm, raritet!

Standardhanar + OB honor, 6-8cm, raritet!

7-9cm och 10+cm (OBS: 1st O-morph hane finns, raritet!)

6-8cm och 10-12cm (Standard, OB + M-Cats)

6-10cm

5-6cm, F1, raritet!

OBS: få

5-6cm

5-6cm och 8-10cm (OBS: få)

5-7cm och 10+cm, superröda!

5-6cm och XL 10+cm Superröda!

5-7cm

5-7cm

6-8cm och 10-12cm

XL, enbart 2 + 1

Rovmalawi, 6-7cm

6-8cm

F2, 5-6cm (OBS: få)

5-6cm och 10-12cm

5-6cm och 10+cm, raritet!

5-6cm

Rödzebra 4-5cm och 8-10cm

4-6cm och 8-10cm

6-10cm, riktigt fina!

f.d "Zebra" (Maison reef) 6-10+cm

F1! OB + standard, enstaka M-cat / O-hane (raritet!!), 5-7cm 8-10cm och 12cm

Raritet! 8-10cm Utfärgade hanar och fina honor

5-6cm och 10cm

7-8cm

Raritet! 5-7cm

Snäckskalsmbuna, 6-8cm raritet!

4-5cm och 6-10cm

Ink. "freakhanar" (mycket ovanligt) 5-7cm

F1, 5-10cm

5-7cm och 10-12cm

10+cm: 1 st MC och 4st OB-hon, och ungdjur MC / OB 6-7cm

6-8cm, många OB-honor i lager

F1, 5-6cm

OBS: VF! Lekgrupp, 1 standard hane + 4 OB honor

Standardhanar + OB-honor, F2, 5-6cm och 10cm (OBS: få kvar)

"Bright blue", F1, blå hanar + vita honor, 7-10cm

VF, 10+cm6-10cm

10-12cm, raritet! (OBS: få kvar)

Raritet!! 4-5cm F1

F1, 7-10cm

5-6cm

5-6cm

6-8cm och 10-12cm

6-10cm

6-10cm

7-10cm

4-6cm, 7-10cm och 10+cm

5-6cm och 10-15+cm

"Maingano" 5-6cm och 10+cm

4-5cm, F1

7-10cm

5-7cm

5-6cm

Fina utfärgade hanar, 6-10cm

6-7cm, riktigt fina!5-8cm + 10-12cm

7-9cm

6-8cm + 10-12cm

Raritet! 5-6cm

Raritet! 10-12cm och 20+cm (mer honor än hanar)

6-10cm

Raritet! 5-7cm

5-7cm

F1, 5-7cm

04. Ciklider (Tanganyikasjön)

4-5cm och 7-8cm

5-6cm, riktigt fina, svenskodlade

3-4cm till 8-10cm

3-4cm

3-4cm, (OBS: få kvar)

3-4cm

Prinsessan av Zambia, grym färg! 4-6cm

Superkvalitet! 5cm (OBS: liten grupp)

4-5cm, och vuxen grupp 10+cm

5-6cm F1/F2, (OBS: få kvar)

5-6cm

Riktigt bra storlek!Riktigt bra storlek! OBS: få kvar

Raritet! 5-6cm och 15cm

3-8cm

5-6cm

6-8cm + 10+cm

F1

6-10cm

6-10cm

F1/F2

Svart/gula

6-10cm (okänt ursprung)

Svenskodlade, 4-6cm

4-5cm, riktigt fina!

5-6cm (OBS: få kvar)

3-4cm

F1, 6-10cm

XL, raritet!

7-12cm

Avelsvariant, 5-6cm (OBS: få kvar)

6-8cm

5-7cm

10+cm

4-6cm

5-6cm

Tanganyika-killi 5-6cm

4-5cm, snäcklekare

F1 Raritet! 6-7cm (OBS: få kvar)

"Princessan av Burundi" 10+cm

4-8cm

3-6cm

3-5cm

6-12cm

4-5cm

Ungdjur 4-5cm, och enstaka vuxna 10cm

5cm, F1

Mångbandad snäcklekare

7-8cm, raritet!

Snäcklekare

6-9cm

6-10cm

Raritet!! Ungdjur ca 15st

4-6cm

5-6cm

"Körsbär" (F1 / F2) 4-6cm och 7-8cm

6-8cm ca 25st

5-8cm

3cm

Raritet! 10cm, riktigt fina

5-6cm

Svenskodlade, kanonkvalitet! 7-8cm

(OBS: f.d Enantiopus) 12+cm

05. Ciklider (Viktoriasjön)

f.d "Haplochromis yellowbelly"5-7cm

5-6cm, raritet!

5-7cm

5-7cm

F1, mycket fina band, 5-7cm

Raritet! OB-honor + standardhanar, 8-10cm

6cm, riktigt bra färg!

5-6cm och 7-10cm

06. Ciklider (övriga)

Papegojciklid (röd/orange) avelsvariant, 5-6cm

Lejonhuvudciklid 3-4cm

4-5cm

5-6cm

Endast 1st, 12cm

Raritet! 6-8cm

OBS: få kvarRaritet!! Madagascarciklid, 5-10cm, svenskodlade

(sp. Nigeria) 8-10cm, VF!

Lejonhuvudciklid

Mycket ovanlig! 3-4cm

07. Tetror danios rasboras barber mfl.

Rubintetra, VF

Glödbandsdanio

Jättedanio 4-5cm "orange" / "calico"

Glödbandstetra

Nättetra

Kardinaltetra

Svenskodlade albino kopparbarb, ovanlig avelsvariant, väldigt röda!!

Silverhaj, 6-7cm och 15-20+cm

Purpurhuvudsbarb, svenskodlade

Chilirasbora

Lyktögonrasbora

Segelfenstetra, raritet! 2-3cm, VF Peru

Blå danio

Galaxyrasbora

"dvärgdanio"

Zebradanio, svenskodlade!

Filamentosabarb, VF! 4-5cm

Fembandsbarb

Afrikansk bandbarb 2.5 - 3cm

Melonbarb, vildfångade!

Rödmunstetra

Kolglödstetra

Colombiatetra

Serpaetetra

Riotetra

Svart neontetra

Svart fantomtetra

Vitfenad rosentetra

Gul fantomtetra

Röd fantomtetra

Blå kerritetra

Randig skivtetra, raritet! 4-5cm

Skivtetra / silver dollar, 10+cm

Smaragdrasbora, VF, bra storlek

Briljanttetra

Smycketetra

Liten smyckestetra

Kejsartetra

Nätbarb

Raritet!! 7-10cm

"Grön neontetra"Kongotetra, 4-6cm

Glastetra

Tigerbarb

Tigerbarb albino

Tigerbarb grön

Odessabarb

Guldbarb neon, 3-4cm

Kopparbarb

Kopparbarb, långfenad

Ögonfläckrasbora

torpedbarb, 5-6cm

"Fei feng" 4-5cm

Linjebarb, 4-5cm

Raritet! VF! 8-10cm (OBS: endast 10st)

Kardinalfisk

Dvärgkardinalfisk VF

Drottningrasbora, VF!

08. Levandefödare (Guppy Molly Platy mfl)

Guppy (svenskodlade), många fina i lager!

Guppy (svenskodlade), äntligen i butiken igen!

Guppy (svenskodlade)

Guppy (svenskodlade)

Segelfensmolly grön, vildform

Svarta svärdbärare, mycket fina! Svenskodlade

Svärdbärare, svenskodlad

Raritet! Svenskodlad, vildform!

Blå platy

Riktigt röd platy, svenskodlade,

Raritet! Svenskodlade!

Fjärilsgoodeid

"Tigerlimia"

Svenskodlade, riktigt bra storlek!

Raritet! OBS: få!

Guppy (svenskodlade), massor av olika färger i lager

Guppy (svenskodlade), grymma fenor!! OBS: enbart hanar

Guppy (svenskodlade)

Guppy (svenskodlade) riktigt fina! (OBS: få kvar)

Guppy, svenskodlade!

Gula och svarta molly

Black molly "Lyrstjärt"

Gul molly "Lyrstjärt"

Endlers guppy (svenskodlade)

Guppy (svenskodlade) (vildform)

Guppy (svenskodlade)

Guppy (svenskodlade) (vildform)

Guppy (svenskodlade)

Endlersguppy

Raritet! 1.5 - 2cm (OBS: få kvar)

"splitfin goodeid", riktigt fina, bra storlek!

Svärdbärare vildform, "grön" (svenskodlade)

Röd/vid svärdbärare

Röda svärdbärare

Platy "humla"

Indianplaty

09. Pansarmalar

3-4cm, raritet!! (OBS: få kvar)VF! 5-6cm (OBS: beställd fisk, finns ej i lager)

Svenskodlade, ovanlig art!VildformBra storlek, VF!

Svenskodlade, 5-6cm

Röd pansarmal! Raritet! 3cm

Metallpansarmal3-4cm

Bra storlek, lekgrupp!

"CW006", raritet!! F1, 3-4cm

Svenskodlade, 3-4cm

VF / F1 blandat 3cm + odlade 1.5cm

Svenskodlade, raritet!

VF peru

Svenskodlade, 2-3cm

F1, svenskodlade

Svenskodlade

Svenskodlade, raritet!!

Fläckig pansarmal

Svenskodlade

Avelsvariant, kritvit pansarmal (svarta ögon)

XL, 5-6cm (OBS: få)

Pygmepansarmal

VF Peru

Små och XL! Svenskodlade

"Gold stripe" Svenskodlade

"Green stripe" Svenskodlade!

3cm

2-3cm odlade

Varierad storlek

Trebands-pansarmal

2-3cm, svenskodlade

10. L-malar

3cm svenskodlade

Svenskodlade, 3cm och 5cm

Brun ancistrus från 3 - 12cm + XXL

Svenskodlade, 4-6cm

L142 "snowball", VF, 6-8cm

L177, "Golden nugget", VF, 4-6cm

L137 "blue eyed redfin", endast 3st, 15+cm

6-7cm, VF, Raritet!!

6-8cm, VF!

"L075", (nya 6-7cm) 10cm och 20cm, VF

6-8cm VF

Ovanlig avelsvariant, svenskodlade! OBS: få kvar

"Guldancistrus" (röda ögon) 3cm och 8-9cm + XXL

Svenskodlade, 5-9cm

5-6cm och 30, 40, 50cm

VF, Colombia + XL odlade

5-6cm, svenskodlade

Raritet! 5-6cm

Raritet! 5-6cm, OBS: få kvar

Raritet! 7-8cm

7-8cm och 15-20cm (VF Peru)

Raritet, 7-10cm (OBS: få kvar)

Svenskodlade, 3cm, OBS: få kvar!

Svenskodlade, 4-5cm

Svenskodlade, orange/brun fläckig, 4-6cm

Orange/brun fläckig, 3-5cm, långfenad (OBS: få kvar)

Ancistrus "green spotted", VF Peru, 5-7cm

"Citronancistrus" (blå/svarta ögon), 4-6cm och 7-10cm

"Citronancistrus" (blå/svarta ögon), långfenad, 4-5cm (OBS: få kvar)

Brun ancistrus, långfenad, 5-8cm

"Röd ancistrus", 4-5 och 6-9cm

"Röd ancistrus", långfenad 5-6cm (OBS: få)

"Snow white ancistrus" (svarta ögon) 3-4cm och 5-7cm

Svenskodlade, 5-6cm

4-5cm VF Peru och 20+cm VF Colombia

"L239" / Blå panaque VF 7-10cm

VF, 5-6cm

"L200" / "Green phantom pleco" 15-20cm (OBS: få kvar)

Raritet!! 3-4cm

6-12cm

3-5cm och 8-10cm

4-6cm

5-6cm, Svenskodlade, grym kvalitet!

5-8cm

3-5cm

VF Peru, 7-10cm

3-5cm VF Peru! + enstaka 10-12cm

7-9cm VF, Peru

Raritet! 8-10cm, VF Peru

OBS: få kvar

10-12cm (OBS: få kvar)

Raritet! 15-20cm

Svenskodlade, 5-6

4-6cm och 8-9cm

L014 / "Sunshine pleco" 4-5cm och 15-20cm (OBS: få kvar!)

L048, Raritet! 7-10cm, OBS: få kvar!

11. Rovfisk (fengäddor ormhuvudsfiskar tigerfiskar rockor mfl)

Harlequin lancer catfish 20+cm (endast 2st)

Afrikansk vandrarmal (OBS: få kvar)

Gäddtetra 7-8cm

Vargtetra 15cm, VF Peru (endast 1 st)

"Marmorgoby" ca 20+cm (endast 1st)

6-8cm och 12-15cm

Svenskodlade stingrockor, 1+1 ca 30cm och 2st honor 13-14cm

"Black ghost" 8-10cm + 20-25cm

Giraffnosmal 6-7cm (VF), OBS: endast 1 st

Giraffnosmal, 15cm och 30cm, endast 2st

VF! (raritet) "Kampango" 12cm + 20cm, rovmal från Malawisjön (endast 2st)

Raritet! Rovmal, 6-7cm, OBS: endast 3st

Turquoise snakehead, 6-8cm

Clownknivfisk 20cm (1st)

Svart/vit/rosa fläckig rovmal, 10-12cm

Raritet! New guinea tigerfish 7-8cm, endast 1st

"Indonesian tigerfish" 4-6cm

"American tigerfish" 6-7cm och 20cm

Öronål 25-35cm

Rovmal, VF Peru, 6-7cm och enstaka 15-20+cm

Äkta sötvattensmuräna 20-25cm, endast 1st!

Asian sun catfish 7-10cm

Marmorerad rovmal, 12cm, endast 1st

Äkta "tiretrack spiny eel" 8-10cm

40-45cm, endast 1st!

10cm, VF Peru

Raritet! 6-7cm

Redtail giant gouramy, VF! Endast 2st, 10-12cm

Fjärilsfisk, 10cm

10cm och 15cm

30cm (OBS: få)

6-8 cm och 10cm

20-30cm (endast 2st)

Raritet!! 12-13cm (endast 2st)

30+cm

20-25cm

Stingrocka, hona, 35+cm

Skednosmal, 10-12cm + 30-35cm

"Träskål", VF Peru, 15cm

3cm (3st) OBS: SLUTSÅLDA!

12. Övriga malar

Siamesisk algätare (bra mot toffsalger)

"doktorsfisk" 3-4cm

Raritet! VF, ca 4cm

Raritet! (OBS: få), 10cm

6-7cm

"Pictusmal", 10cm

"Vändmal" 4-5cm

3-4cm och 10+cm (vuxna F1)

6-7cm

"Black lancer catfish" 4-5cm

"banjomal" 10cm

Indisk glasmal

Långsträckt pansarmal 5-7cm

"Afrikansk glasmal"

3cm och 7-9cm

Fjäderfenssynodontis, 3-4cm

3-4cm

F1 8-12cm

5-8cm VF

Driftwood catfish, 10cm

13. Övriga fiskar

Hanar (blandade sorter: halfmoon, veiltail, bigears, dragonscale mfl)

Kampfiskhonor med slöjfenor

Honor, mixade färger

4-5cm

Clown-kili

Kilifisk, (OBS: få kvar)

Blå regnbågsfisk, 3-5cm (OBS: få kvar)

Risfisk 2-3cm

Svenskdolade, (f.d Cryptoheros), 5-7cm

Kuhlii-ål

Lyktögonfisk

Hillstream loach

Blå neongoby

Prickig grön kulfisk

Rubingurami

Guldgurami

Pygmegurami

Hästnosmal

Viktoria/Tanganyika-pilnäbb, 10-15cm

Dvärgbotia

Kilifisk

4-5cm

Algätande grönling, 7-8cm! (OBS: få kvar)

Kortfenade hanar: white opack, super black, koi (OBS: få av varje)

Pakistanbotia 4-6cm

Burmabotia 4-6cm

Polkadot botia, 5-6cm

Humlafisk / Bumblebee goby

Dvärgkulfisk

Praktbotia 3-4cm, 6-10cm och 15+cm

Amazonpuffer, 4-7cm (sötvattenslevande art)

5-6cm

Vildform!

Eldstjärt

Regnbågshaj

Redchin panchax

"Panda-garra", bra algätare, 3-4cmSvarthaj, 5-6cm

Sydamerikansk lungfisk, 6-7cm

10cm (OBS: få kvar)

Raritet!! 6-7cm

Pilnäbbsål 12-15cm

6-10cm

5-7cm

5-6cm, svartbands-regnbåge

5-6cm

Dvärgregnbåge, 3-4cm

Raritet! 7cm (OBS: få kvar)

Väderål 6-10cm

4-8cm

Celebes halvnäbb, svenskodade!

Risfisk

Risfisk

Spotted blue-eye

"Red neon blue eye"

"sumo loach"

Yellow flagtail, 10cm

"Figure 8 puffer", 4-5cm

Honungsgurami vildform

Gul honungsgurami

Mosaikgurami

Månskensgurami

Marmorgurami

Nyhet! Bandad dvärgbotia

14. Räkor krabbor och snäckor

Horned armour snail (OBS: få kvar)

Svartvit räka

Rödvit räka

Amanoräka (algätande räka)

White wizard snäcka (OBS: få kvar)

Räka

Räka

Räka

"Military helmet" (algätande snäcka)

Panterkrabba OBS: endast 1st

Blå gabonräka (filterräka)

Solfjäderräka (filterräka) 3-5cm

"snäckätande snäcka"

Dvärgklogroda (helt akvatisk). Vanlig och "gold"-variant.

(Troligtvis Siamthelphusa sp.), liten akvatisk krabba

Räka

Zebrasnäcka (algätande snäcka)

Posthornsnäcka. Röda, bruna och blåa.

Elefantsnäcka gul / guld / svart

Elefantsnäcka (svart med gula prickar)

15. Dammfisk/kallvattenfisk

Guldfisk, blandade färger, långa och korta fenor från 5cm upp till 20cm!!

"Slöjstjärt" blandade färger

"Slöjstjärt" 6-8cm

3cm, "Red rainbow shiner"

"Regnbågselritsa"